Rádi bychom Vás pozvali k vyplnění velmi netradičního dotazníku pro výzkum domestikace.

Noe může jedno zvíře zachránit při potopě.
Viking musí jedno zvíře upéct k večeři.
Pomůžete jim vybrat?

1) Nejdřív si o výzkumu přečtěte informace na další straně.
2) Pokud rozumíte informacím o výzkumu a dobrovolně se výzkumu účastníte, vstupte.

Další strana

Informace o výzkumu domestikace.

Zajímá nás, jak si lidé vybírali zvířata při domestikaci. V testu budete buď Noe nebo Viking a vyberete si zvíře podle zbarvení. Různí lidé si mohli vybírat zvířata odlišně, a tak se ptáme i na Vaše zkušenosti se zvířaty i lidmi, na Vaši situaci,na Váš způsob rozhodování a na Vaše postoje. Vyplnit dotazník trvá 5-10 minut. Z Vaší účasti na výzkumu nevyplývají žádná známá rizika ani výhody. Získané údaje budou použity k sepsání diplomové práce a vědeckým účelům . Data j sou sbírána anonymě. Publikovány budou pouze celkové anonymizované výsledky, nikoliv jednotlivé údaje o účastnících. Účast na výzkumu je dobrovolná a můžete ji kdykoliv ukončit. Pokud máte ohledně tohoto výzkumu nějaký dotaz, kontaktujte doc. Jozífkovou, eva.jozifkova@ujep.cz., tel. 475 28 3642, katedra biologie PřF UJEP, Za válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem.

Další strana

Předchozí strana

Na otázky neexistují správné nebo špatné odpovědi. Vše pravdivé je dobré. Přečtěte si prosím pozorně všechny odpovědi a vyberte tu odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu názoru.

Děkujeme za účast a přejeme pěkný den. Doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D., zoolog a antropolog a Bc. Bara Suchá, student magisterského studia z katedry biologie Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem.

DŮLEŽITÉ: vstupem do dotazníku potvrzujete, že dáváte informovaný souhlas s účastí ve výzkumu Domestikace. To znamená, že se dobrovolně tohoto výzkumu účastníte a že rozumíte výše napsanému poučení o výzkumu. Pokud nesouhlasíte, stiskněte tlačítko odejít.

SOUHLASÍM A VSTUPUJI

Odejít

Pokračovat

Pokračujte, prosím,
stisknutím tlačítka VPŘED.

/