Zveme Vás k vyplnění krátkého netradičního dotazníku “volba partnera, vztah a samota”. Setkáte se v něm s volbou bran v bludišti, odpovědí beze slov pomocí symbolů a stupnic, a také s netradičními otázkami. Ať už máte partnera nebo partnerku či nikoliv,ať je Vaše sexuální orientace jakákoliv, zkuste projít naším “bludištěm”. Použili jsme místo dlouhých testů symboly a obrázky, protože nikdo nemá rád dlouhé dotazníky.
Tímto způsobem se snažíme zjistit víc o tom, jak si lidé volí partnera, jak pevné mohou být partnerské vztahy a také jak je pro koho těžké být sám. To může být užitečné při řešení problémů s partnery.
Vyplnit dotazník trvá 5-7 minut. Z Vaší účasti na výzkumu nevyplývají žádná známá rizika ani výhody. Všechny získané údaje budou použity pouze k vědeckým účelům. Data jsou sbírána anonymě. Publikovány budou pouze celkové anonymizované výsledky, nikoliv jednotlivé údaje o účastnících. Účast na výzkumu je dobrovolná a můžete ji kdykoliv ukončit. Pokud máte ohledně tohoto výzkumu nějaký dotaz, kontaktujte doc. Jozífkovou, eva.jozifkova@ujep.cz., tel. 475 28 3642, katedra biologie PřF UJEP, Za válcovnou 1000/8, Ústí nad Labem.
Na otázky neexistují správné nebo špatné odpovědi. Vše pravdivé je dobré. Přečtěte si prosím pozorně všechny odpovědi a vyberte tu odpověď, která nejvíce odpovídá vašemu názoru.
Děkuji za účast a jsem s upřímným pozdravem. Doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D., zoolog a antropolog z katedry biologie Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
DŮLEŽITÉ: Informovaný souhlas. Vstupem do dotazníku potvrzujete, že dáváte informovaný souhlas s účastí ve výzkumu “volba partnera, vztah a samota”. To znamená, že se dobrovolně tohoto výzkumu účastníte a že rozumíte výše napsanému poučení o výzkumu. Pokud nesouhlasíte, stiskněte tlačítko odejít.

Vstoupit

Odejít

Pokračujte, prosím,
stisknutím tlačítka VPŘED.

/